W science-marketing wychodzimy z założenia, że aby projekt mógł zostać sprawnie zrealizowany, Państwo powinni móc skupić się na jego merytorycznej części, a zagadnienia z zakresu promocji oddać w ręce specjalistów z zakresu marketingu naukowego. Podczas planowania działań informacyjno-promocyjnych w science-marketing nie zapominamy o konieczności zwiększania świadomości społeczeństwa oraz celach i możliwościach prowadzonych badań. Tworzymy dla Państwa indywidualnie opracowaną koncepcję komunikacji i promocji projektu. Każda przygotowana przez nas oferta jest obsługą kompleksową.

Od 2014 roku wspieramy Naukowców w tworzeniu materiałów reklamowych promujących tematykę i osiągnięte rezultaty prac badawczych, zajmujemy się identyfikacją wizualną projektów, organizacją spotkań oraz konferencji prasowych, naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Opracowujemy budżet, przedstawiamy dogodne lokalizacje, dobieramy odpowiednią formę zapraszania uczestników spotkań. Czuwamy nad całością wydarzenia.

kick-off meeting

Spotkanie startowe, którego głównym aspektem jest ustalenie ram współpracy pomiędzy członkami zespołów. Podczas takiego wydarzenia uczestnicy mają okazję bliżej się poznać. Jego forma jest na ogół luźna – warsztatowa.

spotkania informacyjne

Otwarte drzwi, czyli wydarzenie, które przedstawia projekt „od wewnątrz”, celem tego spotkania jest zainteresowanie gości ideą projektu.

seminaria i spotkania robocze

Wszelkie spotkania są jednym z głównych form komunikacji, wykorzystywanych w trakcie trwania projektu. W wyniku zaistnienia nagłej potrzeby np. podzielenia się ważnymi informacji niezbędne staje się zorganizowanie spotkania roboczego (aspekty administracyjne projektu) lub seminarium (aspekty naukowe projektu).

konferencje prasowe i naukowe

Przekazanie mediom ważnych i aktualnych informacji. Pomagamy w określeniu powodu oraz wytyczeniu celu tego spotkania. To też funkcja naukowo-poznawcza, oraz promocyjna. Wskazujemy miejsce, aranżujemy je, zapewniamy obsługę techniczną, rejestrację i zakwaterowanie dla uczestników oraz catering, zadbamy także o transport Państwa gości. Szczegółowo opracowujemy plan konferencji.

szkolenia

Głównym celem organizacji jest podniesienie poziomu wiedzy lub rozszerzenie umiejętności. Aby profesjonalnie przygotować szkolenie na początku pomagamy ustalić jego koncepcję: potrzebę, przyczyny i cele.

dokumenty projektowe

Prawidłowe zarządzanie projektem wymaga opracowania szeregu szablonów dokumentów, które pomogą kierownikowi i współpracownikom projektu spełniać formalne wytyczne, dobrze się komunikować, godnie reprezentować i osiągnąć cele.

logo projektu

Unikalna i charakterystyczna forma graficzna, symbol lub stylizowany napis służące do identyfikacji projektu. Pomaga wyróżnić markę/projekt.

ulotki i foldery

Popularna i wygodna forma informacji i oferty projektu, dobrze zaprojektowana, przedstawia w sposób zrozumiały założenia projektu. Skuteczna ulotka musi pierwszym spojrzeniem wzbudzić zainteresowanie.

plakaty i postery

Potencjał plakatów i posterów jest niezmiennie ogromny, chociażby ze względu na ich umiejscowienie, ponieważ są one tam gdzie odbiorcy. Dlatego tak ważna jest ich estetyka zaprojektowania i wykonania.

roll-up

Stojak reklamowy, który łatwo i niezwykle efektywnie potrafi przyciągnąć uwagę na szkoleniu, spotkaniu czy konferencji. Niejednokrotnie stanowi interesujące tło na przykład dla konferencji prasowych/naukowych.

social media i strona internetowa

Dialog interaktywny, który umożliwia tworzenie i wymianę wygenerowanych treści. Dobrze przygotowana strona internetowa musi być czytelna i estetyczna. Strona, Facebook, Instagram itp. wizytówki projektu. Komunikacja przede wszystkim.

tablice informacyjne i pamiątkowe

Tablica sygnalizująca, że w tym miejscu trwa bądź był prowadzony dany projekt to część wytycznych komunikacji projektowej. Tablica wcale nie musi być nudna, dobrze zaprojektowana, spełniająca wymagania, wykonana na solidnych materiałach będzie doskonałą pamiątką.

napisz do nas

Zadzwoń: Agata +48 608 140 196 lub Anna +48 606 459 286
Napisz, a odpowiemy w przeciągu 24h: office@science-marketing.pl
bądź skorzystaj z formularza: